///Japanese Type Diagonal Cutting Pliers | PL0130

Contact Info

Zhangjiagang.Suzhou.Jiangsu.China

Mobile: +86 181-3616-9127

Web: http://www.qpltool.com